आर्थिक विषयांवरील मंत्रिमंडळ समितीने 2021-22 या वर्षात विकल्या जाणाऱ्या फॉसफेट आणि पोटॅश (P&K)खतांच्या वाढलेल्या किमतींना 20.5.2021 रोजी जरी केलेल्या परिपत्रकाद्वारे दिली मंजुरी

आर्थिक विषयांवरील मंत्रिमंडळ समितीने 2021-22 या वर्षात विकल्या जाणाऱ्या फॉसफेट आणि पोटॅश (P&K)खतांच्या वाढलेल्या किमतींना 20.5.2021 रोजी जरी केलेल्या परिपत्रकाद्वारे दिली मंजुरी
आर्थिक विषयांवरील मंत्रिमंडळ समितीने 2021-22 या वर्षात विकल्या जाणाऱ्या फॉसफेट आणि पोटॅश (P&K)खतांच्या वाढलेल्या किमतींना 20.5.2021 रोजी जरी केलेल्या परिपत्रकाद्वारे दिली मंजुरीआर्थिक विषयांवरील मंत्रिमंडळ समितीने 2021-22 या वर्षात विकल्या जाणाऱ्या फॉसफेट आणि पोटॅश (P&K)खतांच्या वाढलेल्या किमतींना 20.5.2021 रोजी जरी केलेल्या परिपत्रकाद्वारे दिली मंजुरीSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish
%d bloggers like this: